. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
12657
Област:
Други
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ и контрол на Афлатоксин М1 в храни
Страници:
43 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
РУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................................. 6
I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ............................................................. 7
1. Природни афлатоксини............................................ 7
2.Химични и физични свойства на афлатоксините................................ 8
3. Токсичност на афлатоксините............................................................ 9
4. Продукти податливи на замърсяване с афлатоксини......................... 12
5. Вземане на проби и видове анализи за афлатоксини……………… 12
6. Стабилност и устойчивост............................................................... 13
7.Законодателство и контрол................................................................. 13
8.Афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти....................................... 14
8.1. Формиране, токсичност и регулиране на афлатоксин М1.............. 14
8.2. Афлатоксин М1 в млякото............................................................... 17
8.3. Афлатоксин М1 в киселото мляко................................................ 20
II. Цел и задачи ..................................................................................... 23
III. Експериментална част………………………………............... 24
1. Материали и методи……………………………………............ 24
1.1. Материали…………………….................................................. 24
1.2. Модифициране на Афлатоксин М1............................................. 24
1.3. Получаване на конюгат Афлатоксин М1-флуоресцеин...... 25
1.4. Определяне активността на получения конюгат посредством флуоресцентен имуноанализ 25
1.5. Използване на получения конюгат за определяне на Афлатоксин М1 в реални проби (сурово мляко) 26
IV Резултати и обсъждане……………………………………………… 28
1. Модифициране на афлатоксин М1 и пречистване на получения дериват афлатоксин М1-оксим.... 28
2. Получаване и пречистване на конюгата Афлатоксин М1 флуоресцеинамин 30
3. Определяне активността на получения конюгат Афлатоксин М1-флуоресцеинамин 33
4. Имунофлуоресцентен анализ базиран на магнитни наночастици за откриване на АFM1 в мляко............................... 35
V. Изводи………………………………………………………………… 40
VI. Литература ………………………………... 41

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019