. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международни финансови организации и програми
 
 
Каталожен номер:
12655
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международни финансови организации и програми
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Междуамериканска банка за развитие
Страници:
28 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Въведение 3
2. Създаване на Междуамериканската банка за рзвитие 3
3. Мисия на МБР 4
4. Управление на МБР 5
5. Капитал на Междуамериканската банка за рзвитие 8
6.. Страни членки 8
6.1. Страни кредитополучатели 8
6.2. Страни донори 10
7. МБР и международните валутнофинансови институции 11
8. Характеристика на дейността на МБР 11
8.1.Финансиране в областта на публичния сектор 18
8.2. Инвестиционни заеми. 18
8.3. Техническо сътрудничество. 20
8.4. Заеми за политически програми 21
8.5. Гаранции 21
8.6. Извънредни заеми 21
8.7. Заеми за частния сектор 22
8.8. Гъвкави кредитни инструменти 22
8.9. Програма за социално предприемачество. 23
8.10. Механизъм за подготовка на проекти 23
9. Нови инициативи на МБР 24
10. Механизми за контрол и надзор. 25
10.1. Годишни доклади за ефективност на развитието 26
11. Оценка на ефективността и препоръки към старновите стратегии на МБР. 26
Заключение 28
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019