. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Демография
 
 
Каталожен номер:
12651
Област:
Икономика
Дисциплина:
Демография
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Външна и вътрешна миграция на населението на България в периода 2010-2015г.
Страници:
14 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Въведение...........................................................................................................................стр.3
1. Миграция...............................................................................................................стр.4
2. Видове миграция..................................................................................................стр.4
3. Външна миграция................................................................................................стр.4
3.1. Видове вътрешна миграция..........................................................................стр.4
3.2. Обхват..............................................................................................................стр.5
3.3. Причини за миграцията...............................................................................стр.7
3.4. Обхват и направления на потенциалната миграция.............................стр.7
4. Външна миграция.................................................................................................стр.8
4.1.Видове външна миграция...............................................................................стр.8
4.2.Обхват...............................................................................................................стр.8
4.3 Цели на потенциалната емиграция............................................................стр.10
4.3.1.Дългосрочни емигранти-преселници........................................................стр.10
4.3.2.Трудови емигранти......................................................................................стр.10
4.3.3.Краткосрочни емигранти..........................................................................стр.10
4.4. Направления на потенциалната външна миграция.................................стр.12
Заключение......................................................................................................................стр.14
Използвана литература.................................................................................................стр.15

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019