. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Право на интелектуалната собственост
 
 
Каталожен номер:
12647
Област:
Икономика
Дисциплина:
Право на интелектуалната собственост
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Полезен модел. Правна закрила. Обекти, които не се закрилят като полезни модели. Сравнителен анализ с изобретението
Страници:
17 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ВУАРР
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1. „Полезен модел”…..2-4стр.
2. Обхват на правна закрила………..4-10стр.
2.1 . Съдържание на изключителното право
2.2 . Значение на претенциите за определяне обхвата на правна закрила
3.Обекти, които не могат да бъдат регистрирани като полезни модели………………….10-11стр.
4.Сравнителен анализ на полезен модел и изобретение…11-15стр.
5. Заключение…………………………15стр.
6. Използвана литература………………………….16стр 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019