. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информационни системи на мениджмънта на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
12624
Област:
Икономика
Дисциплина:
Информационни системи на мениджмънта на човешките ресурси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Разработване на електронна система за оценка на представянето на служителите
Страници:
17 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на дейност на Община Стара Загора....................................... 3
2. Организационна структура.......................................................................4
3. Потребности от разработването на електронна система за оценка на персонала........................................................................................................6
4. Необходима информация за проектиране и внедряване на система за оценка на персонала.......................................................................................9
4.1. Същност на атестацията................................................................9 4.2. Участници в процеса на атестация..............................................10 4.3. Необходими документи за оценка на изпълнението на длъжността......................................................................................................10 4.4. Наблюдавани процеси при атестацията на служителите в организацията.................................................................................................11 4.5. Анкетно проучване сред служителите за определяне на необходимостта от внедряване на електронна система за оценка на персонала.........................................................................................................12
5. Модел за извършване на атестация на служителите.................................13
6. Метрики за оценка ефективността на системата.......................................15 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019