. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Стратегически и иновационен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12506
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стратегически и иновационен мениджмънт
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Стратегия за развитие на образователна организация
Страници:
18 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
СУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Кратко представяне на организацията, история, традиции………..…....стр.3

2. Основания за разработването на стратегията (външни, вътрешни)….....стр.4

3. Мисия на организацията……………………………………………….......стр.5

4. SWOT-анализ (анализ на вътрешната и външната среда на организацията)………………………………………………………………......стр.6

5. Стратегия за развитие на организацията………………………………....стр.8

6. Визия на организацията…………………………………………………....стр.9

7. Стратегически цели и подцели за развитие на организацията………....стр.10

8. Стратегически план за развитие на организацията (дейности, срокове, отговорници, изпълнители, ресурси, партньори)………………………….....стр.11

9. Мониторинг върху изпълнението на стратегията (методи, субекти, източниици и инструменти, периодичност).....................................................стр.13


Приложение 1: Снимки .....................................................................................стр.14


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019