. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12498
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Фактори на икономическия растеж и типове икономически растеж
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
АМВТ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Въведение......................................................................................стр.3
2.Определение за същността на икономическия растеж и неговото измерване.............................................................................................стр.5
3.Типове икономически растеж.......................................................стр.11
3.1. Екстензивен растеж...................................................................стр.11
3.2. Интензивен растеж....................................................................стр.12
4.Измерване на икономическия растеж………….....…………….стр.13
4.1.Кейнисиански модел…………………………….…………….стр.13
4.2.Неокласически модел………………………………………….стр.14
5. Устойчиви закономерности на растежа......................................стр.14
5.1. Първа закономерност...............................................................стр.15
5.2. Втора закономерност.................................................................стр.16
5.3.Трета закономерност..................................................................стр.16
6.Заключение.....................................................................................стр.24


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019