. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12497
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бюджетна политика на Република България през периода 2013-2015г.
Страници:
27 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод……………………………………………………………….…..4 стр.
2. Основни акценти в „Бюджет 2013 г.“……………………………….6 стр.
3. Фискална политика……………………………………………..……8 стр.
4. Приходи и данъчно-осигурителна политика през 2013 г……….…8 стр.
5. Заключение на „Бюджет 2013 г.“…………………………………..11 стр.
6. Макроикономическо развитие в България през 2014 г……..……11 стр.
7. Обща рамка за 2014 г……………………………………………….12 стр.
8. Заключение на „Бюджет 2014 г.“…………………………..………16 стр.
9. Макроикономическа рамка през 2015 г……………………….…..16 стр.
10. Средносрочни цели и стратегия на фискалната политика…...….17 стр.
11. Фискални цели……………………………………………………..18 стр.
12. Приоритети на политиките за периода 2015 г……………….…..18 стр.
13. Разходни политики за периода 2015г…………………………...…21 стр.
14. Основни акценти в „Бюджет 2015 г.“……………………………..22 стр.
15. Политики в областта на разходите за 2015 г…………..…………25 стр.
16. Заключение на „Бюджет 2015 г.“………………………………….27 стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019