. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Връзки с обществеността и медиите
 
 
Каталожен номер:
12496
Област:
Икономика
Дисциплина:
Връзки с обществеността и медиите
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Връзки с обществеността на Министерство на вътрешните работи
Страници:
12 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
АМВТ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Същност на връзките с обществеността.........................................................................стр.3
2. Фактори на връзките с обществеността и типове ПР-комуникация............................стр.3
2.1. Фактори на връзките с обществеността ......................................................................стр.3
2.2. Тип обществено формиране…......................................................................................стр.4
3. Мерки при определянето на връзките с обществеността.Пъблик рилейшънс............стр.4
4. Функиции на връзки с обществеността…………………………………………...……стр.5
5. История на разглежданата институция-„Министерство на вътрешните работи“.......стр.5
6. Основни принципи на дейността на МВР.Основни задачи на МВР……………...….стр.5
6.1.Основни принципи на дейността на МВР……………………………………...……..стр.5
6.2. Основни задачи………………………………………………………………………...стр.6
7. Съвременна концепция на политиката на МВР за връзки с обществеността….........стр.6
8. Заключение......................................................................................................................стр.10
9. Източници…………………………………………………………………...………….стр.11
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019