. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
 
Каталожен номер:
12493
Област:
Икономика
Дисциплина:
ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Страници:
80 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод………………………………………………………………………4

Глава първа
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ
1.1 Същност и характерни особености на строителната продукция.............................................................................................................6
1.2 Класификация на пазара на строителна продукция...................12
1.3 Организация на продажбите на строителна продукция............17

Глава втора
АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
2.1 Развитие на строителството в България......................................23
2.2 Анализ на продажбите на недвижими имоти в най-големите градове в България............................................................................................30
2.3 Анализ на продажбите на недвижими имоти в по-малките градове в България............................................................................................41

Глава трета
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАРАСТВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ПО ПРИМЕРА НА СТРОИТЕЛНА ФИРМА „БИЛДИНГ – ТД” ЕООД ГРАД СЛИВЕН
3.1 Обща характеристика и финансово състояние на строителна фирма „Билдинг – ТД“ ЕООД гр. Сливен.......................................................51
3.2 Инвестиционната дейност на строителна фирма „Билдинг – ТД“ ЕООД гр. Сливен...............................................................................................57
3.3 Мерки за усъвършенстване на пазарната позиция на строителна фирма „Билдинг – ТД“ ЕООД гр. Сливен.......................................................66
Заключение.............................................................................................71
Приложения............................................................................................74
Използвана литература........................................................................79 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019