. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
 
Каталожен номер:
12492
Област:
Икономика
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ТЕМА: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Страници:
93 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
СУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
20.10.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод................................................................................................................................5
I. Основни понятия, методи и подходи за изучаване на пазара на труда.........8
II. Фактори и условия за развитие на пазара на труда в община Приморско..................................................................................................................29
II.1. Историческо развитие и културно наследство в община Приморско....29
II.2. Стопанска характеристика на община Приморско...................................37
II.3. Демографска ситуация в община Приморско.............................................42
II.3.1. Брой и динамика на населението................................................................42
II.3.2. Структура на населението............................................................................44
II.3.3. Възпроизводство на населението................................................................52
II.3.4. Миграции.........................................................................................................55
II.3.5. Тенденции и перспективи в демографското развитие............................56
III. Актуално състояние на пазара на труда в община Приморско.................59
III.1. Трудова заетост на населението....................................................................59
III.2. Безработица на населението..........................................................................63
III.3. Програми за трудова заетост.........................................................................70
IV. Тенденции и перспективи на пазара на труда в община Приморско.......80
Заключение.................................................................................................................90
Ползвана литература................................................................................................93 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019