. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финaнси
 
 
Каталожен номер:
12404
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финaнси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Техники за управление на кредитния риск при кредитиране на физически лица
Страници:
58 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
24.09.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдъpжaниe

Увoд............................................................................................................................................4
Теза.............................................................................................................................................5
ГЛAВA 1
Кредитен риск- елементи, управление и Базелски стандарти за управление на кредитния риск..........................................................................................................................5
1. Същност на кредитния риск и неговото управление......................................................5
2. Изисквания по Базелските стандарти................................................................................12
ГЛАВА 2
Основни техники за управление на кредитния риск при кредитиране на физически
лица..........................................................................................................................................16
1. Скоринг................................................................................................................................16
1.1 Scoring table – оценъчна таблица.....................................................................................16
1.2 Cut-off / минимална граница за получаване на одобрение..........................................17
1.3 Приложение.......................................................................................................................19
САЩ.....................................................................................................................................20
Великобритания и Канада...................................................................................................22
България................................................................................................................................23
2. Кредитни деривати.............................................................................................................24
3. Обезпечения........................................................................................................................29
ГЛАВА 3
Управление на кредитния риск на Райфайзенбанк при кредитиране на физически лица и използвани тихники за неговото управление..................................................................32
1. Проявления на кредитния риск в банката......................................................................32
2. Кой отговаря за управлението на риска в Райфайзенбанк ?........................................35
3. Използвани техники за управление и намаляване на кредитния риск.......................37
3.1 Вътрешнорейтингов подход.............................................................................................37
3.2 Анализ на кредитоспособността на физическите лица, желаещи да им бъде отпуснат кредит.......................................................................................................................................38
Централен кредитен регистър (ЦКР).........................................................................41
Как Райфайзенбанк използва ЦКР?...........................................................................44
3.3. Обезпечения.....................................................................................................................46
3.4 Деривативни инструменти..............................................................................................49
4. Практики и резултати в други банки...............................................................................50
Уникредит Булбанк.........................................................................................................50
Банка ДСК........................................................................................................................52
Първа инвестиционна банка..........................................................................................53
Заключение.............................................................................................................................55
Литература..............................................................................................................................58

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019