. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електроника
 
 
Каталожен номер:
12403
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Електроника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ КЛАС D С 2+1 КАНАЛА
Страници:
72 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
24.09.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод .................................................................................................... стр. 3
1. Сравнителен анализ. Структура, принцип на действие и основни параметри на нискочестотен усилвател, работещ в клас D……... стр. 6
1.1. Сравнителен анализ на отделните усилвателни класове….. стр. 6
1.2. Структура, принцип на действие и основни параметри на нискочестотен усилвател, работещ в клас D. ………………. стр. 12
2. Синтез на блокова схема и принципна схема на усилвателя на мощност…………………………………………………………….. стр. 20

2.1. Блокова схема на устройството……………………………... стр. 20
2.2. Синтез на блокова схема …………………………………… стр. 21
2.3. Избор на блок за предварително усилване………………… стр. 22
2.4. Избор на блок за крайно усилване…………………………. стр. 28
3. Проектиране и изчисляване на отделните стъпала и изчисляване на общите характеристики и параметри ……………………………. стр. 39
3.1. Проектиране и изчисляване на активен филтър…………...... стр. 39
3.2. Изчисляване на нискочестотен филтър (демодулатор)……... стр. 43
4. Стимулационно и експериментално тестване и настройка на устройството…………………………………………………........... стр. 46
4.1. Експериментални резултати на блока за предварително усилване и настройка на звука. …………………………………………..... стр. 46
4.2. Експериментални и стимулационни резултати на нискочестотния активен филтър. ……………………………………………….. стр. 50
4.3. Експериментални и стимулационни резултати на нискочестотния активен филтър………………………………………………… стр. 56
4.4. Алгоритъм за управление и диагностика на TAS5424……… стр. 59
5. Графична част………………………………………………………. стр. 60
6. Приложения ………………………………………………………… стр. 61
7. Заключение………………………………………………………….. стр. 65
8. Използвана литература …………………………………………….. стр. 66


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019