. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международни финанси
 
 
Каталожен номер:
12397
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международни финанси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Автомобилостроенето в България 2007-2015г.
Страници:
34 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.07.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

І. Увод ………………..........................................................................2

ІІ. Автомобилостроенето в България – кратка ретроспекция.....….2

ІІІ. Автомобилостроенето в наши дни………………...…………….6
1. Направления на производствената дейност ………………….6
2. България - предпочитана локация за автомобилостроенето...8
3. Компании автомобилния сектор днес………………………. 9
4.Тенденции в производствените технологии за
автомобилостроенето …………………………………...……26
5. Развитие на автомобилостроенето и образованието…………27
6. Развитие на индустрията в бъдеще……………………………29
7. Кризата в автомобилната индустрия 2008-2010г…………....30

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................................................31

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019