. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Международни икономически отношения
 
 
Каталожен номер:
12392
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международни икономически отношения
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Тема: “Пазарът на наеми на офисни площи в България през периода 2010-2015 г.”
Страници:
110 стр.
Цена:
160 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.07.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
Първа глава: Обща характеристика на развитието на пазара на наеми на офис площи в България през периода 2010г. – 2015г. 7
1. Същност и класификации за сформиране на наемите на офис площи 7
2. Водещи фактори на пазара на наеми на офис площи в България 18
3. Функциониране на пазарния механизъм на наемите на офис площи на българския пазар през 2010 – 2015 г. 23
3.1 Предлагане 23
3.2. Търсене 30
3.3. Усвояемост на офисните площи 35
Втора глава: Инвестиции и инвестиционна политика в България като стимул или ограничител за развитието на пазара на недвижими имоти 37
1. Характеристики на бизнес средата в България 37
2. Бизнес средата в България, представена в международните класификации за конкурентоспособност 45
3. Състояние и размер на преките чуждестранни инвестиции в недвижима собственост в България в периода преди кризата и между 2010-2015 г. 49
4. Доходност от инвестиции в недвижима собственост 59
Трета глава: Цени и ценообразуване на наемите на офисни площи на българския пазар 61
1.Основни компоненти на наемната цена на офис площите 61
1.1. Основен наем 61
1.2. Такса услуги 67
2. Фактори, които отклоняват цената на наемите от нейната разходна част 73
2.1. Отстъпки от наема 73
2.2. Преустройство на офис площи 76
2.4. Разходи по отдаване на собствеността 79
3. Ефективен наем 80
4. Анализ на динамиката на цените на офис площите под наем през периода 2010-2015 г. 81
Четвърта глава: Прогноза за българския пазар на офис площи под наем до 2020 г. 84
1. Обща прогноза за пазарната конюнктура на офис площи в краткосрочен план (за 2016 г.) 84
2. Обща прогноза за пазарната конюнктура на офис площи в средносрочен план (2017 - 2020 г.) 88
Заключение 92
Приложение 1 94
Приложение 2 100
Използвана литература 102
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019