. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство
 
 
Каталожен номер:
12390
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
М А Г И С Т Ъ Р С К А Т Е З А На тема: Счетоводно отчитане на приходите на банките
Страници:
46 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2012
Добавена в сайта на:
09.07.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод………………………………………………………………………………………3 стр.

Първа глава: Теоретична характеристика и нормативна организация на приходите в банките……………………………………………………………………………………5 стр.
1. Организация на счетоводството на банката………………………………...….5 стр.
2. Приходите като обект на счетоводството…………………………………...…9 стр.
3. Финансови приходи……………………………………………………….……12 стр.
3.1. Приходи от финансови активи…………………………………...……13 стр.
3.2. Приходи от съучастия……………………………………………….....15 стр.
3.3. Приходи от преоценка и отписване на финансови активи в оборотния и инвестиционния банков портфейл…………………………………….15 стр.
3.4. Приходи от валутни операции………………………………………...16 стр.
3.5. Приходи от преоценка на провизирани рискови експозиции………16 стр.
3.6. Приходи от комисионни………………………………………………. 17 стр.
3.7. Приходи от продажби и други приходи……………………………....18 стр.
3.8. Приходи за бъдещи периоди………………………………………..…18 стр.

Втора глава: Счетоводно отчитане на приходите в банките……………………..….20 стр.
1. Отчитане на финансовите приходи…………………………………………...23 стр.
1.1. Отчитане на приходите от лихви……………………………………...24 стр.
1.2. Отчитане на приходите от съучастия…………………………………26 стр.
1.3. Отчитане на приходите от операции и от преоценка на активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, на разположение за продажба и държани до падеж…………………………………….…..27 стр.
1.4. Отчитане на приходите от валутни операции и преоценка…………30 стр.
1.5. Отчитане на приходите от реинтегрирани провизии……………...…33 стр.
1.6. Отчитане на други финансови приходи………………………...…….34 стр.
2. Отчитане на други приходи и приходи от услуги……………………………36 стр.
3. Отчитане на приходи за бъдещи периоди……………………………….……38 стр.
4. Анализ на приходите на банките от Първа група според отчетите на БНБ.……………………………………………………………………………..40 стр.

Заключение:………………………………………………………………………….….44 стр.

Използвана литература:…………………………………………………………….….46 стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019