. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12388
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Финансов анализ на „Дом - Ко Шумен“ ООД
Страници:
13 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.07.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод......................................................................................................................3
Част 1 Обща характеристика на фирмата и на пазара на
недвижими имоти................................................................................................4
1.Обща характеристика на фирмата..................................................................4
2. Пазарна среда...................................................................................................6
Част 2 Финансов анализ......................................................................................8
1. Планиране дейността на предприятието.......................................................8
2.Насоки за подобряване на ефективността......................................................9
2.1 SWOT анализ.................................................................................................9
2.2 Механизмите за придобиване на недвижима собственост използвани от фирмата...............................................................................................................10
2.3 Формиране на офертна цена на обектите.................................................10
Заключение и препоръки..................................................................................12
Използвана литература.....................................................................................13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019