. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 
 
Каталожен номер:
12385
Област:
Икономика
Дисциплина:
АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ОЗДРАВЯВАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОНБАТ- АД
Страници:
35 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.07.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

У в о д …………………………………………………………………………. 3
Раздел І
ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОНБАТ АД

1.1. Кратка характеристика на макрорамката и сектора
на предприятието ............................................................................................... 4
1.2. Анализ на финансовото състояние на „МОНБАТ“ АД чрез
експресен/комплексен подход ...........................................................................6
1.2.1. Кратко представяне на дружеството ............................................6
1.2.2. Приходи от продажби и финансови резултати ......................8 1.2.3. Рентабилнос...................................................................................10 1.2.4. Ликвидност на изследваните стопански единици ................12 1.2.5. Финансова автономност ........................................................16 1.2.6. Обръщаемост на активите ........................................................19 1.3. Приложение на Z-модели (Z-модел на Алтман) при определяне на вероятността от несъстоятелност на „МОНБАТ“ АД .................................. 20

Раздел ІІ
ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
(ПОДОБРЯВАНЕ) НА „МОНБАТ“ АД

2.1. Незабавни мерки за ограничаване на загубите и за натрупване
на положителен паричен поток ………………………………………….…. 22
2.1.1 Механизми за финансово оздравяване на предприятието……...…… 22
2.1.2 Превантивни мерки за оздравяване на „Монбат“ АД……………….. 24
2.1.3 Изводи и препоръки за финансова стабилност на „Монбат“ АД...… 25
З а к л ю ч е н и е…………………………………………………………..…. 28
П р и л о ж е н и я……………………………………………………………. 30
И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а……………………………………….…35
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018