. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Стопанско управление
 
 
Каталожен номер:
12378
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стопанско управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Данъчна политика на ЕС – основни положения и характеристики
Страници:
23 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение........................................................................................................................стр.3
2. Данъци – същност, особености и конкретика..............................................................стр.5
2.1. Данък – определение и основна характеристика..........................................стр.5
2.2. Видове данъци..................................................................................................стр.6
2.3. Данъчна система..............................................................................................стр.7
2.4. Елементи на данъка.........................................................................................стр.8
2.5. Начини на данъчно облагане..........................................................................стр.9
3. Данъчно облагане в рамките на ЕС ...........................................................................стр.10
3.1. Роля на ЕС като наднационален орган........................................................стр.10
3.2. Правна рамка..................................................................................................стр.11
3.3. Държавна помощ и решения на съда на ЕС относно данъчното облагане.............................................................................................................................стр.12
4. Регулации на ЕС при различните видове данъци......................................................стр.13
4.1. Данък добавена стойност (ДДС)..................................................................стр.13
4.2. Акцизи.............................................................................................................стр.13
4.3. Данъчно облагане на автомобили................................................................стр.14
4.4. Данъци за финансовия сектор......................................................................стр.14
4.5. Данъчно облагане на физически лица.........................................................стр.14
4.6. Данъчно облагане на дружествата...............................................................стр.15
5. Избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в ЕС........................стр.16
5.1. План за действие при борба с проблема......................................................стр.16
5.2. Роля на Европейския парламент..................................................................стр.17
5.3. Международно сътрудничество в тази сфера.............................................стр.18
6. Данъчна политика на България...................................................................................стр.19
7.Заключение....................................................................................................................стр.21
8.Използвана литература.................................................................................................стр.23 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019