. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Социални дейности
 
 
Каталожен номер:
12364
Област:
Социални науки
Дисциплина:
Социални дейности
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ЛЕКА СТЕПЕН НА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Страници:
107 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
Шуменски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


Увод..................................................................................................................... 4
1.1. Тематика на дипломната работа................................................... 4
1.2. Цел на дипломната работа............................................................. 4
1.3. Задачи за постигане на целите...................................................... 5
Първа глава: Педагогически теории на проблема за интегрираното обучение.............................................................................................................. 7
1. Педагогически схващания за обучението и развитието на деца с умствена изостаналост....................................................................................... 6
2. Теоретична интерпретация на понятието умствена изостаналост................................................................................................. 9
3. Особености в развитието на деца с лека степен на умствена изостаналост................................................................................................. 16
4. Аспекти на интегрираното обучение......................................................... 32
5. Организация на интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост в България...............................................................................39
6. Готово ли е българското общество да приеме хората с умствена изостаналост................................................................................................... 43
7. Интегрирано обучение по света.................................................... …...……45
8. Нормативната база, като обективно условие за интегрирано обучение на деца с умствено изоставане.......................................................................... 50
9. Специфика на съдържанието на програмите за ранно възпитание на деца с интелектуална недостатъчност...................................................................65
10. Изводи от теоретичното изследване……………………........................... 70
Втора глава: Дизайн на емпиричното изследване ............................................72
1. Постановка на изследването................................................................. 72
1.1.Цел, предмет, хипотеза, обект и задачи на изследването……......... 72
2. Адаптирана индивидуална програма за развитие на детето...............73
2.1. Идентифициране на основна информация………………………….73
2.2. Резултати от оценяването на настоящото развитие на детето от екипа:……………………………………………………………………..73
3. Анализ на резултатите от изследването……………..…..................... 80
3.1. Анализ на резултатите от педагогическото изследване.................. 80
3.2.Изводи от резултатите от педагогическото изследване………....86

Изводи и заключение………………………………….................…………...... 91
Литература…………………………….....……………………........................... 94
Приложение...........................................................................................................96

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018