. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12363
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: “Формиране на художествено-творчески способности у 6-7 г. деца чрез интеграция на дейности, свързани с различни образователни направления“
Страници:
72 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
стр.
Увод..............................................................................…………………… 3

ГЛАВА ПЪРВА. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ

1. Проява на творчество в предучилищна възраст чрез игровата дейност……………………………………………………………………… 6
1.1. Естетическата позиция като условие за развитие на творческите способности…...……………………………………. 13
1.2. Творческо въображение…………………………………………. 14
1.3. Творчески способности………………………………………….. 15
2. Дейностите в детската градина като основа за формиране на художествено-творчески способности
2.1. Интеграцията на дейностите като условие за развитие на творчески способности. Форми на интеграция……..…….…...... 16
2.2. Изобразителното изкуство в детската градина………………… 21
2.3. Ролята на конструктивно-техническите дейности в ДГ………. 28
2.4. Ролята на фолклора и българския език при формиране на художествено-творчески способности в детската градина…………………………………………………………..… 33
2.4.1. Детската градина и народните обичаи ………………... 34
2.4.2. Ролята на приказките в живота на децата………………
37
ГЛАВА ВТОРА. ХИПОТЕЗА, ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО...................................................................................... 43

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО……………………………………………………… 46
1. Анализ на резултатите от констатиращия етап……………...………… 46
2. Анализ на резултатите от формиращия етап…………………….… 52
3. Анализ на резултатите от контролния етап……………………............. 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ........................................……………………. 66

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………. 69

ПРИЛОЖЕНИЕ. План - конспекти по: Български език; Конструктивно - технически и битови дейности; Изобразително изкуство……………... 72 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018