. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ
 
 
Каталожен номер:
12359
Област:
Икономика
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Негативно въздействие на възобновяемите енергийни източници върху околната среда
Страници:
104 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Списък с таблици 3
Списък с фигури 4
Увод 5
I ГЛАВА. Възобновяеми източници на енергия и използвани технологии – теоретични постановки 8
1. Биомаса и биоенергия 9
2. Водна енергия 11
3. Геотермална енергия 14
4. Вятърна енергия 16
5. Слънчева енергия 17
II ГЛАВА. Ресурсен потенциал на възобновяемите енергийни източници 19
1. Потенциал на биомасата 20
2. Потенциал на водната енергия 24
3. Потенциал на геотермалната енегия 29
4. Потенциал на вятърната енергия 33
5. Потенциал на слънчевата енергия 37
III ГЛАВА. Мощности и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници – в териториален план и динамика 42
IV ГЛАВА. Негативно въздействие върху околната среда на възобновяемите енергийни технологии 52
1. Негативно въздействие върху околната среда - биоенергия 53
2. Негативно въздействие върху околната среда – водна енергия 59
3. Негативно въздействие върху околната среда - геотермална енергия 67
4. Негативно въздействие върху околната среда – вятърна енергия 70
5. Негативно въздействие върху околната среда – слънчева енергия 74
V ОБОБЩЕНИЕ. Анализ на ефектите върху развитието при използването на възобновяеми енергийни източници 77
Заключение 92
Използвани източници 93 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019