. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
12355
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Сравнителен анализ на американското и българското пенсионно осигуряване
Страници:
49 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ..................................................................................................................... 2
1. Кратко въведение в пенсионното осигуряване........................... 2
2. Пенсионен план .......................................................................................... 4
ИЗЛОЖЕНИЕ...................................................................................................... 4
ГЛАВА ПЪРВА. ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА САЩ.......... 5
1. Пенсионно осигуряване в прединдустриална Америка.......... 5
2. Съвременно развитие на пенсионното осигуряване в Америка ...........................................................................................................................6
2.1.Финансово състояние в системата за социално осигуряванe. Движение на приходите и разходите .............................................................7
2.2. Формиране и изчисляване на пенсионните плащания ...................... 10
2.3.Определяне на възрастта за пенсиониране и свързаните с нея социални осигуровки и надбавки..................................................................... 12
2.4.Социални осигурителни плащания по нетрудоспособност ...............14
2.5.Социално осигурителни фондове ............................................................. 15
А. Функции ........................................................................................................ 15
Б. Структура и управление ............................................................................ 16
2.6.Професионални пенсионни планове ........................................................ 17
2.7.Демографски проблем, доходност и прогноза ....................................... 18
2.8. Проблеми в американската осигурителна система ...........................19
А. Твърдение, че системата дискриминира ниската и средната класа ...............................................................................................................................19
Б. Разлики между социалното и частното осигуряване ..............................24
2.9.Мерки за намаляване на предвиждания недостиг в социалното осигуряване ............................................................................................................26
ГЛАВА ВТОРА. ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ .................................................................................................................28
1. Кратка история на българското пенсионно осигуряване ... 28
2. Пенсии – същност и видове ................................................................ 29
А. Пенсии за трудова дейност ...........................................................................29
3.1. Пенсия за осигурителен стаж и възраст ..........................................29
3.2. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване .............................32
3.3.Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест .................................................................................33
Б. Пенсии, несвързани с трудова дейност …. …………..……...........…….. 34
3.5.Пенсия за военна инвалидност ............................................................ 34
3.6.Пенсия за гражданска инвалидност ...………………….........…….. 34
3.7.Социална пенсия за старост …………………………...........……… 35
3.8.Социална пенсия за инвалидност ………………………......………. 35
В. Преизчисляване, осъвременяване на пенсии ……...……..….........…… 36
4. Обхват на осигуряването, осигурени лица, осигурителен доход и осигурителни вноски ………………………………...................……. 36
5.Допълнително пенсионно осигуряване……………………………38
5.1.Допълнително задължително пенсионно осигуряване…….………….39
5.2.Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване…...39
5.3.Допълнитело доброволно пенсионно осигуряване………………………40
6.Цели особености и проблеми на пенсионната система.............41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………44
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ………………..………………….. 46


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019