. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Екоикономика
 
 
Каталожен номер:
12350
Област:
Икономика
Дисциплина:
Екоикономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
„ЕКОЛОГИЧНА МАРКИРОВКА“ Ефективно средство за опазване на околната среда и качеството на живот
Страници:
55 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.......................................................4
ВЪВЕДЕНИЕ: ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКАТА................................................................................................5
ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ МАРКИРОВКИ................................................................8
1.Основни термини и специфика. История на екологичната маркировка...........................................................................................................8
- екологична декларация- заявление, информиращо за екологичните аспекти на продуктите и услугите;...........................................11
- жизнен цикъл -Life – cycle;............................................................11
- екологичен аспект...........................................................................12
2.Основни принципи при използване на екологичната маркировка. Добри практики.........................................................................12
3.Отговорност за обезпечаване достъпа на потребителите до информацията. Типове екомаркировка.......................................................17
 Тип І екологична маркировка (ISO 14024: 1999)....................18
3.1.Видове маркировки за екология. Стандарти на международно, европейско и национално ниво..........................................................................20
3.2.Национална схема за екомаркировка в България........................24
 Самодекларираща екомаркировка тип ІІ (ISO 14021:1999).25
 Тип ІІІ екологична маркировка (ISO 14025: 2006................. 26
ГЛАВА ВТОРА: ЕКОЛОГИЧНАТА МАРКИРОВКА В СИСТЕМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ. ПРОУЧВАНЕТО НИВОТО НА ИНФОРМИРАНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ „ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ”........................................27
1.Нови моменти в дефиниране на понятията................................27
2.Правно-нормативна уредба в опазване на околната среда.....29
3.Изследване на обществената осведоменост за определяне популярността на екомаркировката, по метода „Работа на терен”.......33
 Събиране на информация за нивото на знание по отношение „Преносими компютри”..................................................................................35
3.1.Описание на произволна група от анкетирани............................36
3.2.Описание на резултатите от изследването...................................36
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ.................................................................42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................44
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ.........................................................45
ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ........................................................46
ВЪПРОСНИК......................................................................................47
ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................48
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019