. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Национална сигурност
 
 
Каталожен номер:
12349
Област:
Други
Дисциплина:
Национална сигурност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Светът след 15 години- основни рискове и перспективи пред тяхното управление
Страници:
81 стр.
Цена:
100 лв.
Година:
2015
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Наименование Страница
Задание за разработване на дипломна работа
Отзив
Рецензия
Увод 4
Глава I Светът през първите 15 години на 21 век 7
1.1 Международните отношения в началото на 21 век – същност 7
1.2 Промените в средата за сигурност след терористичните удари от 11 септември 2001 година 12
Глава II Светът след 15 години- основни рискове пред глобалната сигурност
17
2.1 Международен тероризъм 20
2.2 Оръжия за масово унищожение 34
2.2.1 Разпространение на оръжия за масово унищожаване 37
2.3 Организирана трансгранична престъпност 40
2.3.1 Други основни дейности на транснационалната организирана престъпност 41
2.4 Киберсигурност 48
2.5 Климатични промени 52
Глава III Светът след 15 години- перспективи за управление на основните рискове
57
3.1 Възможни действия за управление на основните рискове 57
3.1.1 Международен тероризъм 57
3.1.2 Оръжия за масово унищожение 63
3.1.3 Организирана трансгранична престъпност 66
3.1.4 Кибертероризъм 67
3.1.5 Климатични промени 69
Общи изводи 74
Заключение 75
Използвана литература 80
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019