. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ПРАВО
 
 
Каталожен номер:
12336
Област:
Право
Дисциплина:
ПРАВО
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АНАЛИЗ НА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРАВОМОЩИЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
Страници:
67 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
26.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД........................................................................................................................4

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ДЪРЖАВНИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
1.1 .Същност и организация на държавния финансов контрол………...………7
1.2 .Реформа в държавния финансов контрол и нормативна уредба……..……8
1.3 .Същност, обхват и цели на одита, извършван от Сметната палата…..….10

ГЛАВА II. ВЪЗНИКВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
2.1. Исторически преглед, основна задача и принципи в дейността на Сметната палата………………………………………………………………….13
2.2. Структура и правомощия на Сметната палата. Обхват на одитната дейност……………………………………………………………………………17
2.3. Дейности, доклади, актове и санкции на Сметната палата………………25
2.4. Роля на Сметната палата при одит на средства от ЕС……………………27


ГЛАВА III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1.Взаимоотношения с Народното събрание и други държавни
институции………………………………………………………………………30
3.2. Сътрудничество с международно признати професионални
организации и обмен на опит с други Върховни одитни институции..........32
3.2.1.ИНТОСАЙ..............................................................................................32
3.2.2.ЕВРОСАЙ..............................................................................................34
3.2.3. ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА (ЕСП)........................................35ГЛАВА IV. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА

4.1. Отчитане на дейността на Сметната палата. Годишни доклади................39
4.2. Стратегия за развитието на Сметната палата за периода 2013-2017г.
Постигане на основните приоритети и възлагане на изпълнението на дейностите..............................................................................................................44
4.3. Основни акценти в доклада за дейността на СП за периода
юни 2014-януари 2015г.........................................................................................54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................66


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.....................................................................67
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019