. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по География
 
 
Каталожен номер:
12334
Област:
Други
Дисциплина:
География
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО – ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Страници:
97 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
26.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение 4
Първа глава. Основни фактори за развитие на отрасъла 6
1. Значение и особености на отрасъла 6
1.1. Специфични термини, характеризиращи лозаро-винарската промишленост 8
1.2. Пипиниерство 9
2. Природогеографски фактори 10
2.1. Релеф 10
2.2. Климат 11
2.3. Води 18
2.4. Почви 21
3. Население 24
4. Политика на държавата за стимулиране развитието на отрасъла 30
Втора глава. Развитие на винопроизводството в България – основни периоди 35
1. Периода до 1944 г 35
2. В периода между 1944г. – 1989 г 37
3. Периода след 1989 г 41
4. Лозарството днес 43
Трета глава. Съвременно състояние на лозаро-винарската промишленост в България 44
1. Суровинна база 44
1.1. Сортова структура на лозята в България 44
1.2. Характеристика на местните сортове грозде 45
2. Особености на технологичния процес при производството на червени и бели вина 56
3. Производства за вътрешния пазар 61
3.1. Производство на грозде 61
3.2. Винопроизводство 68
4. Търговия с вино 70
4.1. Износ 70
4.2. Внос 74
5. Териториална структура 80

Четвърта глава. Възможности за развитие на лозаро – винарската промишленост в България 83
1. Развитие на биологично лозарство в България 83
2. Виненият туризъм – възможност реклама на българските вина и за разнообразяване на туристическия продукт 86
3. Лозаро – винарски център в Сухиндол 89
3.1. Сухиндол е люлката на винарството и лозарството 89
3.2. Началото на виненият туризъм в региона – начало една добра практика 89
4. Микрорайониране за производство на регионални вина 91

Заключение 93
Използвана литература 96
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019