. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12333
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ФОРМИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИВНИ УМЕНИЯ У ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ
Страници:
93 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
Шуменски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
26.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ...................................................................................................................... 3
Глава първа. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ............... 7
1. Трудовото възпитание в детската градина ..................................................... 7
1.1 Съдържание на трудовата дейност в детската градина ..................... 7
1.2 Педагогическо взаимодействие при осъществяване на грижи за себе си и дома ............................................................................................... 14
2. Формиране на умения в педагогическото взаимодействие в детската градина ............................................................................................................. 16
2.1 Същност, класификация и значение на проблема ............................ 16
2.2 Възможности на учебното съдържание по КТБД за формиране на трудови умения ............................................................................................... 25
3. Рефлексията като психологически феномен ................................................ 30
3.1 Същност, особености, формиране и развитие на рефлексията ....... 30
3.2. Рефлексивният подход в обучението ................................................ 32
3.3 Праксеологическа рефлексия – формиране и възможности за операционализация в „Конструктивно-технически и битови дейности” ........ 35
Глава втора. МЕТОДИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.. 38
1. Цел, хипотеза и задачи, обект и предмет на изследването .......................... 38
2. Организация, методи и инстументариум на изследването .......................... 40
3. Критерии и показатели за установяване резултатите от изследването ...... 45
Глава трета. ......................................................................................................... 48
1. Представяне и анализ на резултатите от констатиращия етап .................... 48
2. Представяне и анализ на резултатите от контролния етап .......................... 64
ИЗВОДИ ..................................................................................................... 67
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................. 69
Приложения .............................................................................................. 70 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019