. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Психологическа педагогика
 
 
Каталожен номер:
12330
Област:
Психология
Дисциплина:
Психологическа педагогика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Паметта в обучението. Структура, механизми, закономерности на процесите на паметта
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2017
Добавена в сайта на:
22.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
I.ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..3
II.ПАМЕТ В ОБУЧЕНИЕТО……………………………………………………………...3
1.Определение за понятието памет……………………………………………………3
2.Основни характеристики на паметта……………………………………………….4
III.ВИДОВА СТРУКТУРА НА ПАМЕТТА……………………………………………...4
1.Според участието на волята в процеса на запомняне……………………………4
2.Според характера на умствената дейност…………………………………………5
3.Според продължителността на съхраняване на информацията…………………6
IV.МЕХАНИЗЪМ НА ПРОТИЧАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПАМЕТТА…………….7
Запомняне……………………………………………………………………………..7
Съхраняване…………………………………………………………………………..7
Възпроизвеждане……………………………………………………………………..7
Забравяне……………………………………………………………………………...8
V. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПАМЕТТА………………………….9
Смисловата памет……………………………………………………………………10
U-образна крива……………………………………………………………………...10
Ефект на фон Ресторф……………………………………………………………….10
Ефектът на Зайгарник……………………………………………………………….11
VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….11


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019