. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Счетоводство
 
 
Каталожен номер:
12329
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
22.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 5
1. СЪЩНОСТ И ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 5
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 10
3. ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 14
4. ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 18
5. АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА С ДМА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 22
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 25 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019