. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Застрахователно дело
 
 
Каталожен номер:
12321
Област:
Икономика
Дисциплина:
Застрахователно дело
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Състояние и тенденции в развитието на застраховането срещу пожар и други бедствия в България
Страници:
55 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
20.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Съдържание..............................................................................................................2

Увод..........................................................................................................................3

Глава първа. Характеристика в застраховането на сгради и имущество на гражданите срещу пожар и други природни бедствия.......................................5

1. История на застраховката срещу пожар и други природни бедствия........5

2. Особености на застрахователния договор………............................................7

3. Видове застраховки на сгради и имущество, предлагани на
националния застрахователен пазар……………………......…………..........15

4. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователни
събития, оценка и изплащане на застрахователни обезщетения……..........17

Глава втора. Състояние и тенденции в развитието на застраховането на сгради и имущество в ЗД „Бул Инс” АД……….............................................21

1. Специфика на застраховката…………………………...................................21

2. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователни
събития, оценка и изплащане на застрахователни обезщетения…..............29

3. Проблеми и перспективи за развитие пред имуществените застраховки в дружеството…………………………………….............................................…36

Глава трета. Динамика на пазара на имуществото застраховане в българия…………................................................................................................. 38

1. Състояние на националния застрахователен пазар по имуществено
застраховане ……………...........................................................................…38

2. Проблеми и тенденции в развитието на тази застраховка пред
Българските застрахователи…………………………........................…........48

Заключение………………………............………………………...........….........53

Използвана литература......................................................................................55


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019