. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финансов мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12320
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финансов мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки – сезонна динамика, нормативна намеса и конкуренция в условията на финансово-икономическа криза
Страници:
49 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Година:
2015
Добавена в сайта на:
20.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на изследването 3-4
Обект и предмет на изследването 5
Цел и задачи на изследването 5
Теза 7
ПАРАГРАФ ПЪРВИ

1. Борсов пазар същност и особености 8
2. Видове борсово търгувани стоки 8

3. Фактори, които влияят върху изменението на борсово търгувани стоки 9
3.1. Метали 9
3.2. Енергийни стоки 11
3.3. Земеделски стоки 13
3.4. Хранителни стоки 14
4. Нормативна намеса 15
5. Конкуренция 17
6. Борсата като регулатор на стоковия пазар 17
ПАРАГРАФ ВТОРИ
2. Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки 20
2.1. Метали 20
2.2. Енергийни стоки 22
2.3. Земеделски стоки 23
2.4. Хранителни стоки 25
ПАРАГРАФ ТРЕТИ
Приложение на регресионния анализ на котировките на борсово търгувани стоки 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
ПРИЛОЖЕНИЯ 40
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 48 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018