. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Бизнес комуникации и управление на проекти
 
 
Каталожен номер:
12309
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес комуникации и управление на проекти
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Особености на управлението на комуникациите в проекта според най-разпространените методологии, наръчници и стандарти
Страници:
20 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ....................................................................................... 4 стр.
1. Същност и специфика на методологиите за УМП.............................. 5 стр.
1.1 Обща характеристика на PMBOK......................................................... 6 стр.
1.2 Обща характеристика на PRINCE2....................................................... 6 стр.
1.3 Обща характеристика на TenStep......................................................... 7 стр.
1.4 Обща характеристика на ISO 21500:2012............................................. 7 стр.
1.5 Обща характеристика на SIXσ............................................................. 8 стр.
1.6 Други методологии, наръчници и стандарти........................................ 9 стр.

2. Управление на комуникациите в проекта според посочените методологии.......................................................................................... 9 стр.
2.1 Според PMBOK................................................................................ 10 стр.
2.2 Според PRINCE2.............................................................................. 10 стр.
2.3 Според TenStep................................................................................ 10 стр.
2.4 Според ISO 21500:2012..................................................................... 11 стр.
2.5 Според SIXσ...................................................................................... 11 стр.
2.6 Според Lean...................................................................................... 12 стр.
2.7 Според Agile..................................................................................... 12 стр.
3. Съпоставка между методологиите за УМП и между подходите за управление на комуникациите според основните методологии............ 13 стр.
3.1 Съпоставка между PMBOK и всички останали стандарти.................... 13 стр.
3.2 Съпоставка между PRINCE2 и всички останали стандарти.................. 14 стр.
3.3 Съпоставка между TenStep и всички останали стандарти..................... 14 стр.
3.4 Съпоставка между ISO 21500:2012 и всички останали стандарти......... 15 стр.
3.5 Съпоставка между SIXσ и всички останали стандарти........................ 15 стр.
3.6 Съпоставка между Lean и всички останали стандарти......................... 16 стр.
3. 7 Съпоставка между Agile и всички останали стандарти....................... 17 стр.
4. Пример за успешна практика в управлението на комуникацята в проектите............................................................................................ 17 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................... 19 стр.
ИЗПЛОЗВАНА ЛИТАРАТУРА................................................................ 20 стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018