. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
12300
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Кредитиране на малките и средни предприятия от Райфайзенбанк (България) ЕАД през периода 2010г.-2015г.
Страници:
56 стр.
Цена:
90 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод 5
Първа Глава Същност на банковия кредит 7
1.1.Същност и роля на банковия кредит 7
1.2. Кредитна политика на банките 9
1.3.Видове кредити за МСП 10
Втора Глава Същност на малките и средни предприятия 13
2.1. Основни характеристики на малките и средни предприятия 13
2.2. Значение на малките и средни предприятия за икономиката 13
2.3. Източници на финансиране на МСП 15
Трета Глава Анализ на кредитирането на МСП от банките в България през периода 2010 -2015г. 18
3.1. Тенденции при кредитирането на МСП от банковата система в България през периода 2010-2015г 18
3.2. Основни проблеми при кредитирането на МСП 23
Четвърта Глава Организация на кредитирането на МСП от Райфайзенбанк (България) ЕАД през периода 2010-2015г. 26
4.1. Представяне на банката 26
4.2. Организация на кредитирането на МСП от Райфайзенбанк (ЕАД 27
4.2.1. Кредитна политика на Райфайзенбанк (България) ЕАД за МСП 27
4.2.2. Кредити на Райфайзенбанк (България) ЕАД за МСП 29
4.2.2.1. Стандартни кредити за МСП 29
4.2.2.2. Финансиране на МСП по рамкови програми на ЕС и по гаранционни споразумения 32
4.2.2.2.1. Национален гаранционен фонд 32
4.2.2.2.2. Гаранционно споразумение Инновфин 33
4.2.2.2.3. Финансиране по Оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020г. 33
4.2.3. Кредитен процес 35
4.2.4. Анализ на кредитоспособността на кредитополучателя. Управление на риска 36
4.2.4.1. Анализ на кредитоспособността на кредитополучателя 36
4.2.4.2. Управление на риска 38
4.3. Анализ на кредитирането на МСП от Райфайзенбанк (България) ЕАД през периода 2010-2015г. 39
Заключение 44
Използвана литература 45
Приложения 47

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018