. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
12299
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на корпоративната социална отговорност на фирми, част от нефтопреработвателният сектор в Република България
Страници:
88 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ТУ - Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С ъ д ъ р ж а н и е
Въведение.................................................................................................................3
1.Първа глава: Теоретико-методологични аспекти на оценяването на корпоративната социална отговорност...............................................................5
1.1. Аспекти на оценяване на социално отговорните бизнес практики от водещите международни инициативи, стандарти и конкурси за социална
отговорност в бизнеса .............................................................................................5
1.1.1 Оценяване на международните инициативи........................................5
 Американската асоциация „ Бизнес кръглата маса”................................................................................................5
 Бизнес инициатива за социално съгласие (BSCI)......................7
 Международен форум на бизнес лидерите (IBLF)...................10
 Глобален договор на ООН..........................................................12
1.1.2. Оценяване на международните стандарти за социално отговорни фирми……………………………………………………………………......28
 SA8000.…………………………………………………………..28
 AA1000………………………………………………………......32
 OHSAS 18001:2007.……………………………………………..32
 Good Corporation Standard …………………………………......34
1.1.3. Оценяване на международни конкурси за социално отговорен бизнес……………………………………………………………………......36
1.2. Модел за оценка на социално отговорните бизнес практики.....................39
2.Втора глава: Анализ и оценка на социално отговорните практики на „Овергаз Инк.”АД и „Лукойл Нефтохим Бургас” АД….....................................................................................................................42
2.1. Кратко представяне на фирмите- обект на анализ………….……...........42
2.2. Характеристика на социално отговорните практики на “Овергаз Инк.” АД ….......................................................................................................................47
2.3.Характеристика на социално отговорните практики на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД……………………......................................................................50
2.4.Характеристика на социално отговорните практики на „Еко България” ЕАД………………………………………………………………………………..52
2.5.Характеристика на социално отговорните практики на „Литекс Комерс” АД…………………………………………………………………………………55
2.6. Оценка на социално отговорните практики на фирмите чрез използване на обобщения модел за оценка.…........................................................................58
2.7. Изводи, обобщения и насоки за развитие ……...........................................76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ……………………………………………………………..…..82
Използвана литература:.....................................................................................84
ПРИЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................85
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018