. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
 
Каталожен номер:
12298
Област:
Икономика
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Обучение и развитие на човешките ресурси в организация от транспортния сектор
Страници:
52 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД…………………………………………………………………стр. 3
1. Теоретико – методологически основи на обучението и развитието н човешките ресурси……………………………………………стр.4
1.1. Обучение и развитие – елемент от управлението на човешките ресурси……………………………………………………….. стр.4
1.2. Обучение и развитие на човешките ресурси - същност и етапи……………………………………………………….стр. 6
2. Анализ на дейността по обучение и развитие на човешките ресурси в организация от транспортния сектор…………………………..стр. 9
2.1. Обща характеристика на организацията…………………..стр.9
2.2. Анализ на практиката по обучение и развитие на човешките ресурси в организацията………………………………………………………стр. 10
А) нормативни изисквания за наемането и обучението на персонала, работещ в сферата на гражданското въздухоплаване (ГВ), като значима част от транспортния сектор ………………………………………..стр. 10
Б) основни проблеми, които са забелязани в процеса на анализа…….стр. 48
3. Насоки за развитие и усъвършенстване ………………………….….стр. 50
Заключение………………………………………………………………стр.51
Използвана литература……………………………………………….стр.52 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018