. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12297
Област:
Други
Дисциплина:
Мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Мотивация и екипна работа – съвременни измерения
Страници:
100 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
УВОД..................................................................................................................................стр. 4
I. Мотивация. ......................................................................................................................стр. 7 1. Същност на мотивацията................................................................................стр. 7 2. Мотивация на ръководителя на организацията............................................стр. 8 3. Динамика на развитие на организацията и мотивацията на персонала..стр. 9 4. Корпоративната култура като мотивиращ фактор.......................................стр. 10 5. Как да мотивираме себе си и другите ?......................................................стр. 14 5.1. Лично мотивиране чрез изграждане на самоувереност................стр. 14 5.2. Мотивиране чрез поставяне на цели..............................................стр. 15 5.3 Мотивиране на личността.................................................................стр. 16 5.4. Мотивиращо лидерство....................................................................стр. 17 6. Мотивационни теории....................................................................................стр. 17 6.1. Съдържателни теории.......................................................................стр. 18 6.2. Процесуални теории.........................................................................стр. 20 7. Модели за мотивация на персонала..............................................................стр. 21 7.1. Модел на икономически рационалния човек................................стр. 21 7.2. Модел на човешките отношения.....................................................стр. 23 7.3. Моделът на човешкото саморазвитие.............................................стр. 24 7.4. Комплексен модел............................................................................стр. 24 7.5. Модел на работните характеристики..............................................стр. 26 8. Разработване на стратегия за повишаване на мотивацията.........................стр. 28 9. Парите като мотиватор....................................................................................стр. 31 9.1. Заплащане и мотивация....................................................................стр. 33 9.2. Мотивиращи ефекти на заплащането.............................................стр. 41
10. Обобщение......................................................................................................стр. 43
II. ЕКИПНА РАБОТА………………………………………………………………….стр. 44 1. Определение за екип…………………………………………………………стр. 44 2. Сравнителни характеристики на група и екип……………………………стр. 45 3. Характеристики на екипите………………………………;………………..стр. 46 4. Промяната…………………………………………………;…………………стр. 47 5. Жизнен цикъл на екипа……………………………………………………...стр. 48 5.1. Етап Формиране................................................................................стр. 49 5.2. Етап „Близка борба“.........................................................................стр. 50 5.3. Етап „Структуриране“.....................................................................стр. 50 5.4. Етап „Изпълнение“...........................................................................стр. 51 5.5. Етап „Разпадане“...............................................................................стр. 51 6. Видове екипи...................................................................................................стр. 52 6.1. Екипи, отговорни за качеството в организацията......................стр. 52 6.2. Екипи за решаване на проблеми...................................................стр. 52 6.3. Самоуправляващи се екипи.............................................................стр. 53 6.4. Други видове екипи..........................................................................стр. 53 7. Ефективно работещ екип................................................................................стр. 57 8. Принципи на екипната работа.......................................................................стр. 59 9. Екипни роли.....................................................................................................стр. 60 10. Управление на екип.......................................................................................стр. 67 11. Комуникации между служителите..............................................................стр. 74 12. Полезни съвети относно екипната работа...................................................стр. 75 13. Оценяване на изпълнението на работата.....................................................стр. 77
14. Обобщение......................................................................................................стр. 80
III. МЕЖДУНАРОДНИ РАЗЛИКИ В МОТИВАЦИЯТА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
Сравнение на различните региони по света - от Уоутър Ванденабееле и Стивън Ван де Велле.................................................................................................................................стр. 80
1. Теоретични въпроси при сравняването на мотивацията в публичния сектор в различните страни...........................................................................................................стр. 81 2. Международни перспективи за мотивацията в публичния сектор и свързаните с нея понятия...................................................................................................................стр. 82 3. Международните вариации в публичните услуги и моделите за мотивация в публичния сектор............................................................................................................стр. 82 4. Връзка между мотивация в публичния сектор и обществените услуги....стр. 83 5. Данни и методика............................................................................................стр. 84 6. Обществена услуга мотивация: регионалните различия.............................стр. 85 7. Публичността на мотивация в публичния сектор........................................стр. 90 8. Заключение и последици на сравнителното проучване на мотивацията в публичния сектор............................................................................................................стр. 93
Заключение......................................................................................................................стр. 96
Използвана литература...................................................................................................стр. 99

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018