. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
 
 
Каталожен номер:
12296
Област:
Други
Дисциплина:
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Презентиране на туристически обекти
Страници:
67 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод…………………………………………………….………...…..3
Първа глава…………………………………….………………...…5
Нова перспектива в директния маркетинг на туризма……….5
1.1. Същност, видове, етапи и характеристика на маркетинга в туризма..................................................................................................5
1.2. Интернет като директен маркетинг...........................................25

Втора глава…………………………………………………...…....29
Туристическа презентация………………………………………29
2.1. Поява и същност……………………………………………….29
2.2. Наблюдаемост……………………………………………….…30
2.3. Мотиви на туристическа рекламата…………………………..32
2.4. Цели, задачи и принципи на туристическата реклама…...….34
2.5. Необходимост и обективност на критериите за класификация на видовете реклама……………………………………………………….39

Трета главa…………………………………………………………43
Рекламата – инструмент за презентиране………………….….43
3.1. Графични рекламни издания……………………………….…43
3.1.1. Същност на директната реклама………………………...….43
3.1.2. Печатни рекламни издания……………………………….…50

3.2. Туристическа брошура………………………………………61
3.2.1. Същност на Туристическата брошура……………………...61
3.2.2. Съдържание на брошурата………………………………….62
3.2.3. Печатен дизайн………………………………………………63
3.2.4. Достигане на брошурите до бъдещия потребител……..….65


Заключение........................................................................................66

Използвана литература...................................................................67
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018