. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Бизнес администрация
 
 
Каталожен номер:
12295
Област:
Икономика
Дисциплина:
Бизнес администрация
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Модели за мотивация на човешките ресурси в предприятия от производствената и непроизводствена сфера
Страници:
76 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
РУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на темата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 стр.
Цел и задачи на дипломната работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 стр.
Обект и предмет на изследването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 стр.
Структура на дипломната работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 стр.
Ползи от дипломната работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 стр.

ГЛАВА ПЪРВА
1. Обзор на секторите: основни проблеми и насоки на развитие:. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 стр.
1.1 Обща постановка. Характерни особености на основните отрасли;. . . . . . . . . 8 стр.
1.2 Основни проблеми в селскостопанския сектор;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 стр.
1.3 Основни проблеми в образователния сектор;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 стр.
ГЛАВА ВТОРА
2. Глава втора. Основни фактори определящи ефективността на човешките ресурси: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27стр.
2.1 Същност на мотивацията - определение и видове мотивация;. . . . . . . . . . . 28 стр.
2.2 Мотивационни теории; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 стр.
2.3 Мотивационни модели; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 стр.

ГЛАВА ТРЕТА
3. Глава трета. Провеждане на изследване за ролята на мотивацията, като определящ фактор за ефективността на човешките ресурси в изследваните предприятия:
3.1 Описание на двата обекта- характеристика, персонал, структура; . . . . . . . .46 стр.
3.2 Разработване на анкета, цели на зададените въпроси; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 стр.
3.3 Анализ на получените резултати;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 стр.

Изводи и препоръки: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 стр.
Заключение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 стр.
Използвана литература:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 стр.
Приложение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018