. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финансов анализ
 
 
Каталожен номер:
12294
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финансов анализ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК
Страници:
77 стр.
Цена:
130 лв.
Университет:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
Година:
2016
Добавена в сайта на:
16.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод……………………………………………………………………………………………….3

Глава първа. Теоретико-методологически проблеми на анализа на
инвестиционния риск

1.Същност, видове и характеристика на инвестиционния риск………………….4

2.Предпоставки за възникване на инвестиционен риск………………………….12

3.Методи и подходи за оценка на инвестиционен риск…………………………...17

4.Информационно осигуряване на анализа на инвестиционния риск…………28
Глава втора. Практико-приложни аспекти на анализа на инвестиционния
риск……………………………………………………………………………………………33


Глава трета. Възможности за минимизация на инвестиционния риск

1.Предимства и недостатъци на методите за анализ на риска…………………60

2.Разпределение на риска между субектите………………………………………65

3.Разпределение на риска във времето……………………………………………68

4.Разпределение на риска между обектите на инвестиране……………………70Заключение……………………………………………………………………………………72

Литература……………………………………………………………………………………74
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018