. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ -1 ЧАСТ
 
 
Каталожен номер:
12284
Област:
Агрономство
Дисциплина:
СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ -1 ЧАСТ
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Система за борба с насекомните неприятели по цвеклото
Страници:
30 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
Шуменски университет
Година:
2016
Добавена в сайта на:
15.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I. .Разред-Hemiptera,Подразред-Homoptera,Aphidida,Pemphigidae
Листни въшки
1.Цвеклова листна въшка-Aphis fabae Scop
2. Зелена прасковена листна въшка- Myzodes (Myzus) persicae Sulz. 3.Коренова цвеклова въшка- Pemphigus fuscicornis Koch.
II. Разред – Coleoptera,Сем. - Curculionidae
Хоботници
1.Обикновен цвеклов хоботник- Bothynoderes punctiventris Germ.
2.Сив цвеклов хоботник- Tanymecus palliatus F.
3.Сив царевичен хоботник- Tanymecus dilaticollis G.
4.Черен цвеклов хоботник- Psalidium maxillosum F.
5. Цвеклов стъблохоботник - Lixus ascanii L.
6.Цвеклов листодръжков хоботник- Lixus junci Bohm.
III. Сем. – Chrysomelidae
Листояди
1.Обикновена цвеклова бълха- Chaetocnema concinna Marsh.
2.Южна и Западна цвеклова бълха- Chaetocnema breviuscula Fald., Chaetocnema tibialis Illig.
3.Обикновена цвеклова щитоноска- Cassida nebulosa L.
IV. Разред – Lepidoptera,Сем. Gelechidae
Люспестокорили
1.Цвеклов молец - Gnorimoschema ocellatella B.
V. Разред – Diptera,Сем. Anthomyiidae
Двукрили
1. Цвеклова муха – Pegomyia hyosciami Panz.Pegomyia betae Curtis.
VI. Подразред – Heteroptera,Сем. Miridae
Дървеници
1.Цвеклова дървеница – Poeciloscytus cognatus FIeb.
VII. Разред – Lepidoptera,Сем.– Noctuidae
Надземни нощенки
1.Зелева нощенка – Mamestra (Barathra) brassicae L.
2 Градинска нощенка – Mamestra (Lacanobia) oleracea L.
3. Гамозначна нощенка – Phytometra (Autographa, Plusia) gamma L.
Подземни нощенки
1. Зимна нощенка (зимен сив червей) – Scotia (Agrotis) segetum Schiff.
2. Ипсилонова нощенка – Scotia (Agrotis) ipsilon (ypsilon) Hufn.
3. Пролетна нощенка (пролетен сив червей) – Euxoa temera Hb.
Сем. Огневки – Pyralidae
1. Ливадна пеперуда – Loxostege sticticalis L.
VIII. Разред – Coleoptera,Сем. – Elateridae
Телени червеи
IX. Тип Nemathelmintes,Род-Heterodera
Цистообразуващи нематоди
1.Цистообразуваща цвеклова нематода - Heterodera schachtii Schmidt
X. Примерна схема за борба
Литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018