. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 
 
Каталожен номер:
12277
Област:
Икономика
Дисциплина:
АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ОЗДРАВЯВАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „РУМИНА“ ЕООД, ГР. РУСЕ
Страници:
41 стр.
Цена:
20 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .................................................................................................................... 4
Раздел І
ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „РУМИНА“ ЕООД
1.1. Кратка характеристика на макрорамката и сектора на предприятието .................................................................................................... 6
1.2. Анализ на финансовото състояние на „Румина” ЕООД чрез експресен/комплексен подход ........................................................................11
1.2.1. Кратко описание на дружеството .............................................. 11
1.2.2. Приходи от продажби и финансови резултати ......................... 12
1.2.3. Рентабилност и ефективност на „Румина” ЕООД .................... 13
1.2.4. Ликвидност на изследваната стопанска единица ..................... 15
1.2.5. Финансова автономност ............................................................. 16
1.2.6. Обръщаемост на активите .......................................................... 17
1.3. Приложение на Z-модели (Z-модел на Алтман) при определяне на вероятността от несъстоятелност на „Румина” ЕООД ........................... 18

Раздел ІІ
ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ (ПОДОБРЯВАНЕ) НА „РУМИНА“ ЕООД
2.1. Незабавни мерки за ограничаване на загубите и за натрупване
на положителен паричен поток ...................................................................... 20
2.1.1. Намаляване на разходите по икономически елементи ............ 20
2.1.2. Оптимизиране на персонала ....................................................... 23
2.1.3. Продажба на имущество на предприятието ............................. 25
2.2. Мерки за спиране на губещите производства и дейности, както и за преструктуриране на предприятието ........................................................ 26
2.3. Мерки за прекратяване на натрупването и намаляване на просрочените краткосрочни и дългосрочни задължения ............................ 28
2.4. Прогнози за производственото, технологичното, пазарното и финансово-икономическото състояние на предприятието. ......................... 29
2.5. Управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и други действия за осъществяване на програмата за финансово оздравяване ................................................................................... 31
2.6. Други мерки и срокове за изпълнение на програмата ................ 32
Заключение ..................................................................................................... 34
Приложения .................................................................................................... 35
Използвана литература ................................................................................ 40 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018