. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
12274
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Инвентаризирането като елемент на счетоводния метод. Ред за провеждане на инвентаризация. Документално оформление и счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризацията.
Страници:
24 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Иневтаризирането като елемент на счетоводния метод......................................Стр.3
II. Ред за провеждане на инвентаризацията.............................................................Стр.5
III. Документално оформление и счетоводно отчитане на резултатите
от инвентаризацията...................................................................................................Стр.6
1. Документиране............................................................................................Стр.6
2. Счетоводни сметки.....................................................................................Стр.6
3. Счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризацията...................Стр.8
• Счетоводно отчитане на МЗ при инвентаризация...........................Стр.8
• Счетоводно отчитане на ДМА при инвентаризация.......................Стр.12
IV. Резюме....................................................................................................................Стр.17
V. Приложение:...........................................................................................................Стр.18
1. Казус..............................................................................................................Стр.18
2. Документи:...................................................................................................Стр.18
• Протокол за компенсиране на липси с излишъци...........................Стр.19
• Инвентаризационен опис и сравнителна ведомост.........................Стр.20
• Протокол за одобряване на естествени загуби ( фири) и на липси за сметка на предприятието......................................................................................Стр.21
• Акт за начет..........................................................................................Стр.22
• Протокол за бракуване на активи......................................................Стр.23
VI. Използвана литература.........................................................................................Стр.24

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018