. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Предучилищна и начална училищна педагогика
 
 
Каталожен номер:
12271
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Предучилищна и начална училищна педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП В ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА
Страници:
62 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СъдържаниеУвод......................................................................................................................4
ПЪРВА ГЛАВА
Състояние на поблема
1. Проблеми на образователната интеграция на деца със СОП
в условията на организираното предучилищно възпитание.......................6
1.1. Съвременни разбирания за интеграционните процеси в
България.....................................................................................................7
1.2. Теоретични основания на интеграцията като
социокултурен процес..............................................................................14
1.3.Държавни изисквания и нормативни документи...........................18
2. Функции на играта........................................................................................22
2.1.Същност на философската функция на играта...............................22
2.2. Същност на педагогическата функция на играта..........................23
2.3. Същност на развиващата функция на играта................................23
2.4. Същност на интегративната функция на играта...........................26
3. Специфика на интегриращата функция на играта в групи с
деца със СОП...............................................................................................30
3. 1. По отношение на социалния статус...............................................31
3. 2. По отношение на емоционалната компетентност.......................34
3. 3. По отношение на интелектуалната и речева компетентност......37

ВТОРА ГЛАВА
Методологична постановка на изследването
1. Обект,предмет, цел, задачи и хипотеза.......................................................39
2. Методи и критерии .......................................................................................40
3. Организация на изследването .....................................................................40


ТРЕТА ГЛАВА
Анализ на резултатите от изследването
1. Модел на игрово взаимодействие..........................................................41
2. Анализ на данните от експеримента...................................................46
3. Интерпретация на резултатите ...........................................................56

Изводи................................................................................................................58
Заключение.......................................................................................................60

Литература
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018