. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12270
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СМОЛЯН
Страници:
63 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
Стр.
УВОД …………………………….....……........................................................................... 4

Глава първа
АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН ................................................................. 7
1.1 Същност на селския туризъм 7
1.2 Обща характеристика на община Смолян 12
1.3 Развитие на туризма в община Смолян 16
1.3.1. Характеристика на туристическия отрасъл в община Смолян 16
1.3.2. Туристическа инфраструктура и суперструктура в община Смолян 20
Глава втора
АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В СМОЛЯНСКА ОБЩИНА 29 2.1. Обща характеристика на селския туризъм в община Смолян 29
2.1.1. Селски туризъм в село Широка лъка 33
2.1.2. Селски туризъм в село Момчиловци 35
2.1.3. Селски туризъм в село Смилян 36
Глава трета
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СМОЛЯН 41
3.1 SWOT анализ на селски туризъм в общината 41
3.2. Насоки и идеи за развитието на селски туризъм на територията на община Смолян 45

З А К Л Ю Ч Е Н И Е …………………………………….……………….......................... 51
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………...................... 54
П Р И Л О Ж Е Н И Я …………………………….....…….................................................. 57 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018