. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 
 
Каталожен номер:
12269
Област:
Икономика
Дисциплина:
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проблеми и перспективи пред икономическото развитие на община Самоков
Страници:
51 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

УВОД.....................................................................................................................................4стр.

ГЛАВА I. МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ –ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ...............................................................................6стр.
1.1.Осъществяване на местно икономическо развитие.............................................6стр.
1.2. Изграждане на силна местна икономика..............................................................6стр.
1.3. Принос на местното икономическо развитие.......................................................7стр.
1.4. Роля и функции на общините..................................................................................7стр.
1. 4.1 Проблеми на местните институции и капацитет..........................................8стр.
1. 5. Икономическо развитие на общините................................................................15стр.
1. 6. Сравняване на българските области и общини................................................16стр.
1. 6.1 Социално напрежение......................................................................................16стр.
1.6.2 Усвояване на европейски средства.................................................................17стр.
1.6.3 Икономика...........................................................................................................18стр.

ГЛАВА II. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ.....................................................................................................21стр.
2.1. Обща характеристика на община Самоков........................................................21стр.
2. 2. Състояние на икономиката на община Самоков.............................................28стр.
2.2.1 Брутен вътрешен продукт БВП.......................................................................28стр.
2.2.2 Икономическа активност.................................................................................29стр.
2.2.3 Инвестиции..........................................................................................................30стр.
2. 3. Развитие на социалната сфера..............................................................................31стр.
2.3.1 Брой и гъстота на населението........................................................................31стр.
2.3.2 Структура на населението................................................................................33стр.
2.3.3 Пазар на труда, заетост, безработица и доходи............................................35стр.
2.3.4 Социални услуги................................................................................................38стр.


ГЛАВА III. АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА САМОКОВ................42стр.
3.1. Визия, цел и приоритети за развитието на община Самоков..........................42стр.
3.1.1 Визия.....................................................................................................................42стр.
3.1.2 Обща цел..............................................................................................................42стр.
3.1.3 Методи за постигане на визията и реализирането общата цел.................42стр.
3.2. Инфраструктурно развитие и достъпност на територията.............................44стр.
3.2.1 Пътна мрежа и транспортна инфраструктура.............................................45стр.
3.2.2 Транспорт............................................................................................................46стр.
3.3. Икономическо развитие..........................................................................................47стр.
3.3.1 Селско стопанство..............................................................................................47стр.
3.3.2 Горско стопанство..............................................................................................48стр.
3.3.3. Развитие на туризма.........................................................................................48стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................50стр.

ИЗТОЧНИЦИ....................................................................................................................51стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018