. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Образователен менъджмънт
 
 
Каталожен номер:
12268
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Образователен менъджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Страници:
84 стр.
Цена:
130 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД 3
ПЪРВА ГЛАВА.
ТЕОРИТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОУЧВАНИЯ ПРОБЛЕМ 6
1 . Осигуряване на човешките ресурси в организацията 6
2. Набиране на персонал 9
2.1. Същност 9
2.2. Фактори, влияещи върху набора 10
2.3. Цели на управленската дейност набиране 13
2.4. Връзки на дейността набиране с другите дейности 14
2.5. Процедура за набиране на персонал 15
3. Подбор на персонал 31
3.1. Същност, цел и етапи 31
3.2. Методи за подбор 35
4. Набиране и подбор на учители 54
4.1. Характерни особености 54
4.2.Нормативно-правна уредба, регламентираща набирането
и подбора на учители в общообразователните училища 55
ВТОРА ГЛАВА. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 59
1.Дизайн на изследването 59
2.Анализ на резултатите от интервюта с директори 61
3.Анализ на резултатите от интервюта с учители 64
4. Анализ на вътрешно училищни документи 66
5. Изводи 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 72
ПРИЛОЖЕНИЯ 73
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018