. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Ценова политика
 
 
Каталожен номер:
12265
Област:
Икономика
Дисциплина:
Ценова политика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Отчитане на работната заплата и социалните осигуровки в България
Страници:
20 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод – стр.3
І.Нормативна уредба – стр.4
1.Същност на Работната заплата – стр. 5
2.Структура на Работната заплата – стр.5
2.1.Брутна работна заплата – стр.5
2.2.Основна работна заплата – стр.6
2.3.Видове допълнителни трудови възнаграждения – стр.6
2.4.Изчисляване на полагащите се трудови възнаграждения – стр.7
3.Минимална работна заплата – стр.8
3.1.Минимална работна заплата по години – стр.8
4.Характеристика на Социалното осигуряване в България – стр.9
4.1.Осигурителни вноски и осигурителен доход – стр.10
ІІ.Методологично отразяване на разчетите с персонала – стр.12
1.Отчитане на разчетите с персонала – стр.12
2.Отчитане на разходите за заплати – стр.12
3.Отчитане на разходите за осигуровки и надбавки – стр.13
4.Характерни стопански операции отчитащи взаимоотношенията с персонала – стр.13
ІІІ.Изследване – стр.15
ІV.Заключение – стр.20
Използвана литература – стр.20

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018