. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информационни системи
 
 
Каталожен номер:
12262
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни системи
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Банкови показатели за изследване на кредитната стабилност
Страници:
14 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
14.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
 Разяснение на основните понятия в темата
 Какво е банка ?
 Какво е банков показател?
 Систематични рискове
 Кредитен риск
 Валутен риск
 Политически риск
 Инфлационен риск
 Несистематични рискове
 Отраслов риск
 Фирмен риск
 Операционен риск
 Коефициентът на обща капиталова адекватност – най-използваният показател
 Доходност
 Ефективност
 Качество на активите
 Ликвидност
 Рейтингите на банков надзор
 Международни рейтинги
 Капиталова адекватност на търговска банка
 Лоши кредити
 Заключения

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018