. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Агроекология
 
 
Каталожен номер:
12256
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Агроекология
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Агроекологични предпоставки и методи за отглеждане на фъстъци в град Садово
Страници:
29 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
ХМУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
11.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
I. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА ........................................................ 5
1. Местоположение и територия ....................................................................................... 6
2. Климатични особености на района ............................................................................... 6
3. Релеф ................................................................................................................................. 6
4. Почви ................................................................................................................................ 6
5. Водни ресурси .................................................................................................................. 7
6. Изводи ............................................................................................................................... 7
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КУЛТУРА .................................................. 7
1. История и произход ......................................................................................................... 7
2. Външни белези и характеристики .................................................................................. 8
3. Хранителни качества ....................................................................................................... 9
4. Морфологични особености ........................................................................................... 11
Коренова система ........................................................................................................... 11
Стъбло ............................................................................................................................... 11
Листа ..................................................................................................................................... 11
Цвят ................................................................................................................................ 12
Плод ................................................................................................................................. 12
Семена .............................................................................................................................. 13
5. Фази на развитие ............................................................................................................ 13
6. Биологични изисквания ................................................................................................. 13
Изисквания към топлината ........................................................................................... 13
Изисквания към светлината .......................................................................................... 13
Изисквания към влагата ................................................................................................. 13
Изисквания към почвата ................................................................................................ 14
7. Сортов състав и селекция сортове ............................................................................... 14
Сорт Садово 2609 ............................................................................................................ 14
Сорт Калина .................................................................................................................... 14
Сорт Орфей ..................................................................................................................... 15
Сорт Росица .................................................................................................................... 15
Сорт Кремена .................................................................................................................. 16
8. Сеитба ............................................................................................................................. 16
9. Болести и неприятели .................................................................................................... 17
10. Торене ............................................................................................................................. 19

III. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРАТА. АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
1. Сеитбообращение ............................................................................................................ 20
2. Обработка на почвата, подхранване през вегетацията, основно торене, обработка и подготовка на семената, загърляне поливане, прибиране ......................................... 21
3. Увеличаване на добива ................................................................................................. 27
IV. Заключение ............................................................................................................................. 28
V. Използвана литература ........................................................................................................... 29

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018